Hopp til hovedinnhold

Send til 2097:

VÅGSFJORD fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

VÅGSFJORD 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Se status på dine resepter på nettet

Når du har fått e-resept av legen, kan du logge inn på helsenorge.no for å få oversikt over dine resepter og legemidler du bruker.

Ved å logge deg inn på helsenorge.no kan du få oversikt over reseptene dine og utleveringer på disse tre år tilbake i tid.

Reseptene dine vises flere forskjellige steder i Helsenorge-sidene dine, avhengig av hvilket samtykkenivå du har valgt.

Legemidler-tjenesten krever samtykke til Full tilgang

Denne tjenesten erstattet mineresepter.no, som ble stengt 15. september 2018.

Du kan også få fullmakt til å se andres legemidler og resepter, og slik hjelpe dem med å holde oversikten.

Legemidler-tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

Andre steder du kan se reseptene dine på Helsenorge

Hvis du ikke vil samtykke til Full tilgang, kan du likevel se reseptene dine på Helsenorge uten å gå via Legemidler-tjenesten. Disse tjenestene krever kun samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere:

Legemidler-tjenesten på helsenorge.no

Helsenorge.no henter de aktive reseptene dine fra nasjonal database for elektroniske resepter (reseptformidleren), og de historiske reseptene dine fra kjernejournal.

Resepter vises i en liste sammen med informasjon om utleverte legemidler og andre apotekvarer. Papir- og telefonresepter vises også etter at de er hentet på apoteket.

I utleveringshistorikken vil du få se en liste over utleverte resepter opp til tre år tilbake i tid.

Andres resepter og legemidler

I reseptvisningen kan du også se dine barns resepter til de fyller 16 år. Du må da velge å representere barnet det gjelder, i tjenestene på helsenorge.no.

Du vil også se reseptene til andre du har fått fullmakt fra dersom fullmakten er registrert i selvbetjeningsløsningen på helsenorge.no. På samme måte som for barn, må du da velge å representere den du har fullmakt fra.

Ønsker du en oversikt på papir?

Hvis du ikke ønsker å benytte oversikten du finner på disse nettsidene, kan du få en oversikt på papir. når du er på time hos din fastlege.

Be legen din om en utskrift som viser legemidler og varer du bruker – både e-resepter og papirresepter.

Apotek eller bandasjist kan også gi utskrift som viser e-resepter med gjenstående utleveringer.