Vi opplever stor pågang både på telefon og SMS-tjenster og håper på forståelse for lengre svartid enn normalt. 

Mye av informasjonen som etterspørres finnes tilgjengelig på Helsenorge.no eller fra informasjonstelefonene hos Folkehelsa (815 55 015) og Harstad Kommune (415 71 800)