Nå er de datatekniske probleme stort sett avklart.

Vi vet at enkelte SMS fra pasienter inn til legesenteret ikke kommer frem til oss. Pasientene får dessverre fortsatt automatisk beskjed som før om at henvedlese vil bli besvart innenfor arbeidstiden selv om SMSen ikke kommer fre. Vi henstiller pasienter om fortsatt å sende oss SMS, men kontakte oss pr telefon om de ikke får svar innen forventet tid.